background

THỐNG KÊ TRAO ĐỔI VĂN BẢN TỈNH ĐỒNG NAI

(Số liệu tính đến ngày 19/01/2022)

Đến tháng 01 tỉnh Đồng Nai đã trao đổi

107,421

văn bản qua mạng giữa 2174 đơn vị

Chi tiết

2,124

VB Trục LTVB quốc gia đến

Chi tiết

3,118

VB đi trục LTVB quốc gia

Chi tiết

49,100

Văn bản nội bộ đi

Chi tiết

53,079

Văn bản nội bộ đến

Chi tiết

Biểu đồ tổng số lượng văn bản trên trục LGSP

Lưu thông văn bản Quốc gia

Lưu thông văn bản nội bộ