background

THỐNG KÊ TRAO ĐỔI VĂN BẢN TỈNH ĐỒNG NAI

(Số liệu tính đến ngày 21/03/2023)

Đến tháng 03 tỉnh Đồng Nai đã trao đổi

0

văn bản qua mạng giữa 2323 đơn vị

Chi tiết

0

VB Trục LTVB quốc gia đến

Chi tiết

0

VB đi trục LTVB quốc gia

Chi tiết

0

Văn bản nội bộ đi

Chi tiết

0

Văn bản nội bộ đến

Chi tiết

Biểu đồ tổng số lượng văn bản trên trục LGSP

Lưu thông văn bản Quốc gia

Lưu thông văn bản nội bộ