background

THỐNG KÊ TRAO ĐỔI VĂN BẢN TỈNH ĐỒNG NAI

(Số liệu tính đến ngày 06/12/2022)

Đến tháng 12 tỉnh Đồng Nai đã trao đổi

519,751

văn bản qua mạng giữa 2323 đơn vị

Chi tiết

11,104

VB Trục LTVB quốc gia đến

Chi tiết

15,911

VB đi trục LTVB quốc gia

Chi tiết

238,756

Văn bản nội bộ đi

Chi tiết

253,980

Văn bản nội bộ đến

Chi tiết

Biểu đồ tổng số lượng văn bản trên trục LGSP

Lưu thông văn bản Quốc gia

Lưu thông văn bản nội bộ