background

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRAO ĐỔI

Thống kê lưu lượng văn bản theo ngày tháng

STT Mã định danh Tên đơn vị Gửi Nhận Tổng số